No Picture
Články

ZoP analýza

Analýza § 42 zákona č. 274/2009 Z .z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako ,,ZoP“) a s tým súvisiacej problematiky s ohľadom aj na potenciálne [ čítať celý článok ]