PO SLOS Pribina Nitra s celoslovenskou pôsobnosťou si touto cestou dovoľuje ponúknuť Vašej organizácií zaoberajúcou sa i poľovníctvom „najvýhodnejšie  poistenie s členským  podľa § 52 zákona č. 274/2009 zbierky zákonov o poľovníctve“.

Naša PO túto činnosť vykonáva už od roku 2002 nepretržite a jej členská základňa sa úspešne a postupne rozrastá.

Za prioritu našej PO považujeme:

  • v prvom rade dobrovoľnosť vo výbere a nenútenie byť povinne niekde organizovaný.
  • najlacnejšie poplatky členského a poistného na Slovensku.
  • jednoduchosť vybavovania servisu, predlžovania a vybavovania nových PL, tak pre domácich ako aj zahraničných poľovníkov.
  • na požiadanie činnosť servisu bezplatne detašujeme na Vami požadované miesto a sídlo, s kompletným vybavením servisu, s cieľom nenáročnú činnosť vykonávať priamo vo vašej organizačnej jednotke, aj s Vašim pracovníkom.

V prípade Vášho záujmu kontaktujte sa na hore uvedenej adrese, poprípade na e-mailovej adrese: slosp.nitra@gmail.com

Pre posúdenie výhodnosti poistenia Vám v prílohe dokladáme list, v ktorom sú uvedené jednotlivé poplatky pri vybavovaní a predlžovaní poľovných lístkov a kontaktné telefónne čísla.

Využite túto mimoriadne výhodnú ponuku!

S pozdravom
Poľovníctvu zdar!