OZNAM

 

 

Vážení poľovníci a poľovníčky!

Ani sa nenazdáte a príde čas, kedy viacerým poľovníkom končí platnosť poľovného lístka /ďalej len PL/. Aby sa nestalo, že premeškáte termín podania žiadosti, oznamujeme Vám, že najneskôr 1 mesiac pred skončením platnosti PL ste povinný si podať žiadosť o predĺženie platnosti Vášho PL na OPK v sídle bydliska – okresu. Okrem iného tiež OPK je Vám povinná 2 mesiace pred skončením platnosti Vášho PL toto oznámiť písomne!!!

Slovenský lovecký a ochranný spolok Pribina /ďalej len SLOSP/, pomáha všetkým poľovníkom na Slovensku, bez rozdielu ušetriť svoje peniaze.

Ak sa Vám bude páčiť náš oznam a ponuka na poistenie a predĺženie platnosti PL,  cestou SLOSPribina, ste vítaní. Nechceme Vás nútiť, iba na základe vašej dobrovoľnosti sa rozhodnite sami.

Pomáhame všetkým poľovníkom ušetriť svoje peniaze, čo preukazujú aj nižšie uvedené poplatky.
• Poľovný lístok /ďalej len PL/ na 1 rok s poľovným revírom /ďalej len PR/ len za 16,- €
• PL na l rok bez poľovného revíru /ďalej len PR/ len za 19,.-€
• PL na 5 rokov s PR za 80,- €
• PL na 5 rokov bez PR za 100,- €
• PL na 10 rokov s PR za 160,- €
• PL na 10 rokov bez PR za 190,- €

Poľovníci nad 62 rokov
• PL na trvalo pri poistení s PR na 1 rok 15,- €
• PL na trvalo pri poistení bez PR na 1 rok 18,- €
• PL na trvalo s PR na 5 rokov za 65,- €
• PL na trvalo bez PR na 5 rokov za 80,- €
• PL na trvalo s PR na 10 rokov za 130,- €
• PL na trvalo bez PR na 10 rokov za 160,- €

Využite túto jedinečnú príležitosť a uvidíte , že získate viac ako 100%, keď si poistenie a členské budete vybavovať cestou SLOSPribina . Sme najvýhodnejšia poľovnícka organizácia /ďalej len PO/ na Slovensku. Jednoducho stačí si porovnať iné PO, ktoré môžu poisťovať s našou!
K oznamu prikladáme aj prihlášku, ktorú treba vyplniť a zaslať na emailovú adresu slosp.nitra@gmail.com. Po úhrade Vami vybraného poplatku na č. ú. SK7709000000000232473085, obratom obdržíte potvrdenie o členstve a poistení potrebné na predĺženie PL na príslušnej OPK.

Poznámka: všetky údaje o platbách pre SLOSP, pre domácich, pre zahraničných poľovníkov, a pre OPK sú uvedené na stránke www.pribina.eu .

V Nitre, dňa 01.01.2024 Prezident SLOSP
Mojmír Gera , v.r..