Príspevok k petícií „Poľovníctvo má zmysel

Príspevok k petícií „Poľovníctvo má zmysel -za zachovanie organizovaného poľovníctva na Slovensku

Petíciou, ktorú pripravila SPK je snaha zneužiť čestných poľovníkov pre svoje vlastné záujmy, hlavne pre dobré platené miesta na obvodných poľovníckych komorách a ústredí SPK.

Keďže vedia na ústredí SPK, že komora má byť nepovinná a má byť prerokovaná novela zákona o poľovníctva v parlamente, rýchlo našli stratégiu, ako poľovníkov oblbnúť výrokom „poľovníctvo má zmysel a že zachráňme si naše 100 ročné poľovníctvo. Ako keby, v petícií píšu išlo o nabúranie niečoho, bez čoho poľovníctvo nemôže byť, poukazujú na úzku skupinu samozvaných osôb, ktoré sa údajne snažia o likvidáciu organizovaného poľovníctva na Slovensku. Pod rúškom zachovania 100 ročných tradícií, chcú pod výrazom samosprávy naďalej v komore bačovať z našich peňazí, ktoré považujeme za výpalné, lebo platenie do OPK a SPK za bonitu a kvalitu PR nemá nič spoločné s komorou. Ešte aj PO bez PR musia platiť do komory 30,-€ a PO, kde sa členovia poistia musia platiť SPK po 3,- € za každého člena.

To do roku 2009 neexistovalo a poľovníctvo fungovalo riadené OÚ a MPaRV. O tom, kde naše poplatky idú a načo sa používajú, SPK dlhodobe odmieta nás o použití informovať a ak, tak nedostatočne. My nebudeme zákerní, tak ako komora v roku 2011, kedy vyzývala všetkých poľovníkov, aby našu petíciu nepodpisovali, a my , aby sme od nej upustili , lebo konáme proti komore.

Kto si myslí, že samospráva – komora mu je na prospech, nech pamflet – petíciu podpíše a naďalej platí túto výpalnícku pre poľovníkov nepotrebnú komoru. My ju platiť nebudeme, lebo sme presvedčení, že bude nepovinná.
V prílohe Vám zasielam návrh novely zákona o poľovníctve, kde je jasne vidieť, že tak ako do roku 2009, kedy vznikla komora poľovníctvo fungovalo a ešte lepšie ako za SPK.
Príloha: analýza § 42 zákona č. 274/2009 z.z.

V Nitre, dňa 28.10.2020
Mojmír Gera, v.r.
Prezident SLOSP